1/3 płyty zajęta

Egzaminy instruktorów /plac, płyta

prace techniczne na torze

Egzaminy instruktorów (plac manewrowy + płyta)

prace kons. płyty i tow. infrastr.