Anna K = 6 osób = 2 x 10

Hugo H. 2 osoby 3 x 10

Adam B – 2 osoby x 10 minut

Sławomir D = 3 osoby po 2 x 10

ROTAX – plac manewrowy, płyta, tor