Trening kart. przed r. Rotax

3 r. ROK (plac, płyta, tor)

3 r. ROK (plac, płyta tor)

przyg do zawodów (plac giełdy, plac manewrowy, płyta)

Trening kart przed 3 r. ROK