SOLID – poj up – płyta

SOLID – poj up – tor

LINIA – płyta

WAR MOTOR płyta

ODTJ – voucher R = płyta