Poja\dy uprzywilejowane – płyta

Pojazdy uprzywilejowane – tor

szkolenie ODTJ (voucher – Piotr, Michał, Bartosz, Oskar),tor

ODTJ (KWP-zakład nr 5) płyta

Żandarmeria