ODTJ Poldek płyta

ODTJ Poldek tor

szkolenie instruktorów – płyta

szkolenie instruktorów – tor

Dzień Kobiet z PZM i Radiem PIK – płyta poślizgowa i tor