Okręgowy Zjazd PZM termin 1

Walne PZD (A.Sz)

Spotkanie weteranów PZM

Kurs Instruktorów sportu sam/kart/mot.

Ogólnopolskie Seminarium Sędziów Kartingowych