Kurs instruktorów

Ogólnopolskie Szkolenie Sędziów Kartingowych PZM

Centralne Szkolenie Sędziów Motocyklowych PZM

Egzaminy kand. na instr

rezerwacja OZDG