Kurs Instruktorów sportu sam/kart/mot.

Kurs instruktorów PZM (sam,kar,mot)

Kurs instruktorów PZM (sam,kar,mot)

zak sez kart

Ogólnopolskie Szkolenie Sędziów Sportu Motocyklowego