test sprawdzający

BC egzamin

Patryk S (indywidualne testy)

Indywidualna jazda samochodem

1x auto 2 osoby

Indywidualna jazda samochodem

! x auto 2 osoby