PLAC/PŁYTA – przygotowanie do zawodów ROTAX

EGZAMINY – PLAC MANERWOWY

Światowy Dzień OŚ

EGZAMINY – PLAC MANERWOWY

TOR – Policjant Roku WRD KWP